reel image

Claes Carlsson

VD

Det är jag som tar de stora besluten. Frågor som det ekonomiska samt bokning av event.