reel image

Niklas Nylin

Tekniker

Det är jag som svarar på de tekniska frågorna.

Mats Carlsson

Marknadsfrågor

Det är jag som har hand om kundsupport och marknadsföring.

Claes Carlsson

VD

Det är jag som tar de stora besluten. Frågor som det ekonomiska samt bokning av event.